Velkommen til min hjemmeside.

Kamphunde i det hele taget, hvad enten de angriber et menneske el. et dyr, burde ikke kunne kræves aflivet, til gengæld burde deres ejer, kunne stilles for retten og krævet gjort ansvarlig for det skete, for det er i 99 % af tilfældene ejerens mangel på opdragelse af respekt/tillid hos hunden, der afspejler sig i hundens adfærd.

Med udgangspunkt i det seneste "kamphunde angreb" i Svebølle, hører jeg igen, at folk udtaler sig mod bedre vidende og at de føler sig utrygge, ved at den tredje hund "moderen" til de 2 angribende hunde, hvor de gik ud over et barn, ikke er blevet aflivet, det der danner grundlag, for at man ikke afliver den sidste hund, er dyrlægens vurdering og der er ikke nogen som helst tvivl at stille ved en dyrlæges vurdering.

Da jeg så ser faren, til det stakkels barn, det er gået ud over, udtale sig på den måde i tv, bliver jeg ret så meget forarget og når han så udtaler, at det er hunderacen, der er farlig, kan jeg se en hvis sammenligning med en tankegang der praktiseres, men jeg må afstå fra hans tanker, som han ytrer for danskerne udfører ikke den praksis, for hvis vi havde gjort det, havde der kun været danskere og katte tilbage i hele Danmark, for så havde alle hunde over 20 været aflivet og alle tyrkere, pakistanere, yoguslaver og andre udlændinge været smidt ud af landet, fordi kan én begå en forbrydelse, som drab el lign. kan de resterende af den pågældende race det også !!!!!!!

Med min udtalelse i dette tilfælde vil jeg påpege, at en hund har ret til en fair og reel behandling, som vi mennesker også har det.

Men også i dette tilfælde ser man, at den letteste løsning tages, da det er den hurtigste, men jeg vil sige, at i dette tilfælde er det et instinkt hos hundene, der ubevidst er blevet vækket af den stakkels uvidende dreng og det er den sidste føromtalte ene procent, som vi ikke kan stille noget op med nogen mulig magt el. nogen viden kan gøre noget ved, hvad end vi vil el. ej.

De 99% af tilfældene, hvor kamphunde lemlæster el. skambider andre dyr el. mennesker vil jeg sige, at det er hundens ejer el. opdrætter, der skal drages til ansvar og straffes øjeblikkeligt, ikke hunden, som det desværre sker og praktiseres i dagens Danmark.

 


Min og hjemmets historie Lidt historie om ejendommen og slægtshistorie.
Nordisk Mytologi Information nordiske guder og mytologi.
Mine biler Mine biler i tidens løb.
Våben Information om våben inkl. links til diverse producenter af våben.
Aloe Vera Produkter AloeVera produkter fra Forever Living Produkts
Baggrunde Diverse baggrunde til Windows 2000, XP og Vista og den kommende Seven.
Musik Den bedste musik over de sidste 25 år ifølge mig
Realcars De få rigtige biler ifølge mig
Links En række nyttige links.
   
WWW.LMG-Data.dk Hosted by Surftown.dk. Min anden hjemmeside, primært IT relateret stof og informationer
WWW.Hvileborg.dk Hosted by Surftown.dk. Min trejde hjemmeside, primært gårdens historie og billeder
WWW.HJV.DK Hjemmeværnet i Danmark
WWW.PO-HJV.DK Politihjemmeværnet i Danmark  
WWW.POLITI.DK Politiet i Danmark

Denne hjemmeside vil løbende blive ændret efter situationen, det kan godt være at jeg træder folk over tæerne med nogle af de udtalelser, jeg kommer med i tidens løb, men i Danmark og i Norden i det hele taget, tager vi tingene oppefra og nedefter, vi er demokratiske, satiriske overfor både konge, dronning og religion, da vores kristne tid først er begyndt efter år 800 e.kr., vores tro før den kristne tro kan tilbage dateres til ca. 700 f.kr., hvilket vil sige at kristus ikke er andet end end knægt i forhold til Odin, Thor og resten af slænget fra Valhalla.

Dette land er bygget op på treenighed på mange områder: Vi har en regent, en regering og en befolkning. Vi har en lovgivende. en dømmende og en udøvende magt, det er Dem, som sørger for retfærdigheden sker fyldest her i landet efter til tiden gældende love, både nationalt og internationalt. Vi har derudover personlig, presse og ytringsfrihed, der er de største værdier, som vi som danskere har kæmpet for at opretholde i mange krige senest i anden verdenskrig. Derudover har vi været med i mange fredsskabende og fredsbevarende operationer i hele verden, hvor vi med vores holdning og støtte har kunnet være med til at hjælpe, til trods for den utroligt høje pris mange af vores soldater har betalt.

Til sidst vil jeg lige tilføje det sidste emne der er kommet med på min dagsorden og det intolerancen for kamphunde el. lad mig lige omformulere mig. MIN INTOLERANCE OVERFOR FOLK SOM IKKE HAR FORSTAND PÅ AT HAVE OG OPDRAGE EN HUND OVER ET VIST ANTAL OG MED EN FORNUFTIG STOR MUSKELMASSE. En hund er som en hund er trænet/opdraget og ejerens/opdrætterens adfærd og fremtoning dermed ment den gensidige respekt og tillid til og fra hunden. Lige nu fokuseres der meget på specielt kamphunde men selv politihundetypen som Schæfere og labradorer kan gå amok i de mest ugunstige tilfælde, så med andre ord at der er altså ligeså stor chance for at en hund går amok som et menneske går amok.

  Hosted by Surftown

 Update by LMG 15. juli 2009